Sportovně-technická komise (STK)

Pracovník pověřený KVV řízením STK
Ing. Vítězslav SKLENÁŘ
KLM JMZ

EM    jihomoravsky@czehockey.cz
MT    777 586 818

Mgr. Michael KOHOUTEK
LMSŽ B a D

EM    kohoutek@czehockey.cz
MT    608 438 729

Mgr. Petr KOLEČKÁŘ
2.- 4. Třídy

EM    koleckarp@seznam.cz
MT    736 534 741

Miroslav VYBÍRAL
LMSŽ A a C

EM    coachmira@seznam.cz
MT    774 065 727