Informace pro sportovní svazy - dotace "Můj klub", COVID-19, IS ČUS

Vážení sportovní přátelé, podáváme Vám několik krátkých stručných informací.

Asi jste zaznamenali - Národní sportovní agentura (NSA) vypsala dotační program Můj klub pro financování klubů a TJ v roce 2021.

NSA proškolí pro poskytování poradenství pracovníky Servisních center ČUS a tato pracoviště budou poskytovat na vyžádání potřebnou podporu klubům při zpracování a podávání žádostí. 

Termín podávání žádostí je od 15.10. do 9. 11. 2020 https://www.agenturasport.cz/nsa-zverejnila-vyzvu-muj-klub-2021-2/.

Výzva MŮJ KLUB 2021 nově přináší mimo jiné také širší kategorizaci členů podle věkových skupin a podle rozsahu sportovních aktivit dětí (kategorie 1-6 dle Výzvy). Informační systém ČUS (IS ČUS - https://iscus.cz/), ve kterém mají členské kluby svoji členskou základnu, je připraven na zadávání těchto kategorií (1-6) a následný export členů už i s rozdělením do jednotlivých kategorií. ČUS v současnosti usiluje o diskusi s NSA o možnosti hromadného zadávání jednotlivých kategorií do žádosti nebo v ideálním případě už v rámci nahrávání dat do Rejstříku sportu NSA. V IS ČUS je už nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“. Tato funkce umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do Rejstříku sportu NSA.

ČUS poskytla Národní sportovní agentuře, Hospodářské komoře a institucím, které jsou kompetentní jednat s ministerstvem zdravotnictví, doporučené postupy a počty na případná další omezení shromažďování osob. Například limit 50 (100) osob znemožní konání soutěžních utkání v mnoha kolektivních sportech, zatímco číslo 70 (130) plní epidemicky téměř stejnou úlohu a řadu soutěží ještě umožní. Podobných doporučení k přípravě omezujících limitů bylo podáno více https://www.sport.cz/ostatni/clanek/1692899-sport-s-obavami-sleduje-chystane-omezovani-hromadnych-akci.html. Členka VV ČUS Jana Havrdová se účastnila 21. 9. tiskové konference Hospodářské komory ČR, kde na tento pro sport důležitá data upozornila.

 Na webových stránkách ČUS naleznete aktuální informace k právě platným omezením (Covid-19), která se vztahují ke sportu.

https://www.cuscz.cz/novinky/platna-mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-sportu.html. Informace budeme průběžně aktualizovat podle dalšího vývoje. Bohužel zpřísnění limitů lze vzhledem k vývoji šíření onemocnění Covid-19 v krátké době očekávat.